compact fluorescent lamp

0014 CFL

compact fluorescent lamp Energiesparlampe
fluorescent tube Leuchtstoffröhre
electronic ballast Vorschaltgerät
housing Gehäuse
screw base Schraubsockel
cover Glaskolben