drill bits (metal)

drill bits (metal) Bohrer (Metall)
twist drill bit Spiralbohrer (Metall)
step drill bit Stufenbohrer
centre drill bit Zentrierbohrer
conical drill bit Blechschälbohrer
countersink drill bit Senkbohrer